25. januára 2024
(17:00 - 18:00)

Budúcnosť konverzácie? Sociálny robot ako spoločník s diagnostickými schopnosťami.

Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
DOD skončilo
17:00 - 18:00
Ako prebieha komunikácia medzi človekom a sociálnym robotom? Aké sú kroky od rozpoznania reči až po syntézu reči? Ako vie robot identifikovať emócie a stres v hlase a ako sa učí hovoriť s emóciou? 🤖🗣🤔
Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.
Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na 👉ncpvat@cvtisr.sk do 24. 1. 2024.
Prednášajúci:
Mgr. Róbert Sabo, PhD., je vedeckým pracovníkom Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Odborne pôsobí v oblasti lingvistiky a fonetiky, vo výskume prozódie, vytváraní rečových korpusov, výskume expresívnej reči a v komunikácii človeka so strojom. Je autorom a spoluautorom niekoľkých aplikácií a viac ako 40 vedeckých prác v oblasti spracovania reči a počítačovej lingvistiky.
Prednáška sa bude zároveň streamovať (https://video.nti.sk/live?267057YAZU1YFS27) a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR 🎥
👉Vstup na podujatie je voľný.

Kontakt na usporiadateľa

Adresa: CVTI SR , lamačská cesta 8A

Sociálne siete

Lokalita

Objavte presnú lokalitu na mape!

Načítavam...