2. februára 2024
(08:00 - 12:00)

Deň otvorených dverí EUBA v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava-Petržalka, Slovensko
DOD skončilo
08:00 - 12:00
Zaujímaš sa o štúdium na EU v Bratislave a máš otázky ku konkrétnej fakulte alebo študijnému programu?
Aké informácie sa na Dni otvorených dverí dozvieš?
- o študijných programoch na I. a II. stupni štúdia,
- o možnostiach štúdia na danej fakulte,
- o podávaní prihlášok, prijímacom konaní a poplatkoch,
- o študijných programoch v cudzích jazykoch
- a o tom, ako sa dostať na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt. 

Kontakt na usporiadateľa

Tel. číslo: +421 2/672 953 56
Adresa: Dolnozemská 1, Bratislava

Sociálne siete

Lokalita

Objavte presnú lokalitu na mape!

Načítavam...