6. marca 2024
(18:00 - 20:00)

Magický Egypt - prednáška / Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovakia
Vstupné:
6 € / osoba
Zakúpiť vstupenku
DOD skončilo
18:00 - 20:00

Pozývame Vás na rozprávanie o starovekom Egypte, ktorý nás dodnes fascinuje svojimi stavbami, symbolmi, technickými vedomosťami a vyspelosťou civilizácie. Spoločne sa pozrieme na to, ako starí Egypťania vnímali človeka a jeho úlohu vo svete aj na ich bohatú a hlbokú symboliku, ktorú vpísali do svojich diel. 

Pozrieme sa spoločne na témy:

  • Základné prvky viery starovekých Egypťanov.
  • Pozostatky staroegyptskej kultúry a ich odkaz pre nás.
  • Symboly a ich význam pre Egypt aj súčasnosť.

 

Egyptská civilizácia nás už tisíce rokov fascinuje a každý rok vychádzajú na svetlo ďalšie nové objavy a nálezy, ktoré dokladajú, že išlo o vysoko vyspelú kultúru nielen z hľadiska technických poznatkov a zručností, ale aj z hľadiska ľudského a kultúrneho.

Egyptológ Christian Jacq hovorí: „Opakovaná fráza hovoriaca o tom, že egyptská civilizácia je predfilozofická, zatiaľ čo grécka a rímska kultúra boli schopné myslieť a robiť vedu, patrí k tým najnepravdivejším tvrdeniam. Je nesmierna škoda, že vo vzdelávacom procese má Egypt úzko vyhradené miesto, a to napriek tomu, že zohral takú rozhodujúcu úlohu v našom duchovnom svete, ako aj v našej najhlbšej pamäti.“ 

Prednáška Magický Egypt nám priblíži predovšetkým hodnoty tejto civilizácie a spôsob, akým vnímali človeka, jeho život a jeho úlohu, čo sa odzrkadlilo vo všetkých ich umeleckých a architektonických dielach, v usporiadaní spoločnosti aj v tom, ako táto civilizácia žila a rozvíjala sa.

„Nie je nikto, kto podvádza iného, a zároveň nie je sám podvádzaný. Nie je nikto, kto ide nesprávnou cestou, a prospieva v živote.“ staroegyptská múdrosť

Dĺžka trvania: 2 hodiny s prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Prihlásiť sa na prednášku je možné do utorka 5.3.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton. V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou je možné prihlásiť sa e-mailom na info@akropolis.sk alebo telefonicky/SMS na 0904 403 791. 

Vstupné: základné 6 €; študenti a seniori 4 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Kontakt na usporiadateľa

Meno: Nová Akropolis, o.z.
Tel. číslo: 0904 403 791
Adresa: Osadná 15, Bratislava

Sociálne siete

Lokalita

Objavte presnú lokalitu na mape!

Načítavam...